Vybavení

Měřící zařízení je vlastního vývoje a výroby. Měřící zařízení tvoří: automaticky kompenzované jho, zdroj magnetizačního proudu, elektronický integrátor.Slouží k měření magnetické indukce B (Tesla) v rozsahu  intenzity magnetického pole 0 – 100 kA/m na tzv. “masivních“ feromagnetických materiálech – ocelích - na různých stupních jejich technologického a tepelného zpracování, používaných převážně v elektroenergetice. Permeametr pracuje  s válcovými vzorky o průměru 10 mm, broušeným povrchem v toleranci +0,00  -0,02 mm, minimální délky 100 mm. Hodnoty magnetické indukce pro požadované intenzity magnetického pole se zjišťují symetrickou komutací magnetizačního proudu do intenzity pole 100 kA/m. Tento permeametr je kalibrován Českým Metrologickým Institutem (ČMI). Perioda kalibrace je tři roky. Mimo to je přístroj namátkově kontrolován pomocí etalonů.
 
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.